Hur mår byggnaden, egentligen? Med hjälp av termografering, med andra ord undersökning med värmekamera, analyserar vi klimatskalet på din fastighet och upptäcker eventuella läckor för att stoppa energiförluster och fuktskaderisker i byggnaden. 

 
Värmekameran visar exakt var problemen finns och vi diagnostiserar området med energiförluster från en tydlig värmebild. Annat som vi kan se med vår utrustning är bristfällig isolering, defekt golvvärme, fuktskador, luftläckage, köldbryggor och otäta rör.

Termografering är ett av de bästa sätten att jaga byggfusk och slarv vid t ex isoleringsarbeten. Vi hjälper dig att hitta läckor i klimatskalet som kan bli dyra i framtiden. Byggtermografering utförs enligt standard SS-EN 13187. Heatseek tittar på eventuella brister i lufttäthet, isolering samt tecken på köldbryggor.

Underhållskontroll med värmekamera Andra delar i byggnader som kan kontrolleras av värmekameran – Luftburen värme och kyla – Lokalisera golvvärmeslingor – Mäta och balansera golvvärme. Vi utför även läckagesökning av dolda läckor om olyckan ändå varit framme. VVS och HVAC är andra områden där det är fördelaktigt att använda en värmekamera.

Industriell termografi:

Används förebyggande för att identifiera underhåll och slitage av lager och maskindelar. På så sätt kan du byta delar i tid och eliminera riskerna för till exempel maskinhaveri. – Motorlager – Lager i transportörer – Kol i elmotorer/generatorer – Växellådor/Transmissioner 

El-termografi:

Ett utmärkt sätt att hitta dåliga elektriska anslutningar, slitna kontakter som riskerar överhettning eller till och med brand. – Skarvar i el-skenor – Kabelskoinfästningar – Säkringar/säkringshållare – Kontaktorer – Transformatorer – Underdimensionerade kablar – Slitna kol i elmotorer