Spara energi med rätt åtgärder

Heatseek ger er de analyser och beräkningar som krävs för att ni ska göra de rätta energisparåtgärderna i er fastighet.

Test och mätning är vår specialitet. Vi mäter, verifierar och kontrollerar så att ni som beställare får det som är projekterat. Du som byggherre eller entreprenör kan använda oss till kvalitetssäkring så att ni slipper oönskade resultat i arbetet med bland annat täta klimatskal och ljudprestanda.

Alla tänkta lösningar kräver ett gott beslutsunderlag. Med våra analysverktyg hjälper vi dig så att du kan investera med hänsyn för både er ekonomi och framtida miljöavtryck. Oavsett vad man vill kontrollera ska man kunna lita på ett korrekt resultat. Vi baserar våra test- och mätningar enligt rådande standardiserade metoder.

Heatseek erbjuder en komplett lösning inom området kontroll och mätning. Vi är ett bra stöd för projektörer och byggentreprenörer och håller ordning på lagar och byggregler.

Heatseek ger er de analyser och beräkningar som krävs för att ni ska göra de rätta energisparåtgärderna i er fastighet.

Test och mätning är vår specialitet. Vi mäter, verifierar och kontrollerar så att ni som beställare får det som är projekterat. Du som entreprenör kan använda oss till kvalitetssäkring så att ni slipper oönskade resultat i arbetet med bland annat täta klimatskal och ljudprestanda.

Grunden för alla lösningar är att ha ett grundligt beslutsunderlag. Med våra analyser analysverktyg hjälper vi dig så att du kan investera med bästa ekonomiska miljöavkastning. Oavsett vad man vill kontrollera ska man kunna lita på ett korrekt resultat som är baserat på standardiserade metoder.

Heatseek erbjuder en komplett lösning inom området kontroll och mätning. Vi är ett bra stöd för projektörer och byggentreprenörer och håller ordning på lagar och byggregler.