Niklas Söderlind är certifierad energiexpert nivå K. Detta betyder att vi klarar av att energideklarera samtliga typer av byggnader som faller under lagen om energideklaration (2006:985). Vi utför energideklaration i Örebro, Västmanland, Sörmland, Värmland samt andra delar av landet. Vi tillhandahåller våra tjänster åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare.

Energideklarera villa som ska säljas

Om du som villaägare går i säljtankar måste du göra en energideklaration. Detsamma gäller dig som har byggt ett nytt hus. Då ska en energideklaration upprättas senast två år efter att huset har tagits i bruk. Vi hjälper dig att utföra energibesiktningen enligt Boverkets regler. Vi besiktar och godkänner deklarationen samt lämnar förbättringsförslag för optimerad ekonomi och miljöavtryck.

Energideklarationer för fastighetsägare

Du som är fastighetsägare skall  i regel utföra energideklaration var tionde år. Detta gäller de flesta typer av fastigheter. Vi har erfarenhet av att upprätta energideklarationer för allt ifrån mindre flerfamiljshus till större fastigheter. Med kompletterande tjänster som exempelvis termografering kan ni få detaljerad information om hur ni kan förbättra ekonomin i fastigheten.

Vi har hjälpt ett flertal fastighetsägare i bland annat Västmanland, Sörmland, Örebro och Värmland med energideklaration och lämnar gärna referenser om så önskas.

Varför behövs en energideklaration?

En energideklaration ger svar på hur mycket energi din fastighet förbrukar. Den kan också hjälpa dig att hitta vägar för att spara rejält på energiförbrukningen. Några vanliga exempel på hur det kan gå till kan vara att man tilläggsisolerar eller byter ut uppvärmningssystemet i byggnaden. Energideklarationen syftar till att ge information både till dig som fastighetsägare och till den som kan komma att köpa din fastighet i framtiden. Att känna till hur stor energiförbrukning en byggnad har är viktigt för en helhetsbedömning av såväl boendekostnad som fastighetens värde på marknaden.

Vi behöver alla göra vad vi kan för att minska energiförbrukningen i samhället och våra fastigheter är en mycket viktig del i detta. Genom att se över vilka energisparåtgärder som är möjliga i befintliga byggnader så kan både ekonomi, boendemiljö och miljöpåverkan förbättras. Ofta räcker det med relativt enkla åtgärder för att sänka energiförbrukningen i en byggnad. Vi ger svar på vilka lösningar som kan passa och hur mycket du som fastighetsägare kan komma att spara.

En energideklaration följer en skala från A till G som anger hur bra eller dålig en byggnad är ur energiförbrukningshänsyn. Skalan liknar den du är van att se när du handlar exempelvis vitvaror eller ljuskällor. Vid nybyggen ställs det krav som innebär att en ny byggnad måste leva upp till kraven för minst klass C för att godkännas.

Mer detaljerad information om energideklaration och de krav som ställs hittar du hos Boverket.

Boka energideklaration

Boka energideklaration utförd av Heatseek här. Klicka på knappen för din ort för att skicka en kostnadsfri offertförfrågan. Ange gärna vilken typ av fastighet det handlar om så återkommer vi snarast med mer information.