Din kommun ställer krav enligt Boverkets Byggregler (BBR) på att alla fastigheter som ska byggas skall energiberäknas. Riktlinjerna för energikraven blir allt mer strikta vid nybyggnationer. Därför ökar också kraven på en korrekt utförd energiberäkning

Vi hjälper dig med och gör avancerade och korrekta energibalansberäkningar för alla typer av byggnader och självklart utför vi energiberäkningarna enligt Boverkets Byggregler (BBR). Vi tar fram specifik energianvändning (kWh/m2,år) och presenterar installerad effekt och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient som uppfyller kraven. Beräkningarna görs av vår certifierade energiexpert vid ny-, till- och ombyggnation av alla de slag.
Vi utför beräkningarna i Strusoft´s senaste version av VIP-Energy
För att göra en energibalansberäkning behöver vi uppgifter som:
  1. Planritning, fasadritning och sektionsritning, gärna digitalt i PDF eller DWG- format
  2. Fastighetsbeteckning
  3. Uppvärmningssystem, t.ex. värmepump luft/vatten, vedpanna, fjärrvärme, bergvärmepump. Gärna fabrikat och namn på värmesystemet som ni planerar att använda. Vi kan också förslå ett passande uppvärmningssystem.
  4. Typ av ventilation, kanske ett system med värmeåtervinning? I så fall vilket system?
  5. Teknisk beskrivning (eller en enkel beskrivning) som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak.
  6. U-värde på fönster och dörrar som ni planerar att använda, ju lägre dess bättre. Skicka gärna fönster -och dörrförteckning om ni har.