Vi utför ljudmätningar enligt de krav som ställs för bland annat nybyggnation. Isolerings- och stegljudsmätningar är de mätningar som ofta krävs för att få en godkänd produktion. Kontakta oss för priser och beställning.

Buller finns överallt. Men det är inte säkert att vi hör det och det är inte säkert att vi identifierar samma ljud som buller. Att ta bort eller reducera bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro eller olyckor.

För att identifiera, säkerställa och ta rätt beslut om åtgärder har vi avancerad mätutrustning som hjälper oss att lokalisera och mäta ljudnivåerna.

Främst arbetar vi med utförande för ljud- och bullermätning enligt fastställda krav, som till exempel isolerings- och stegljudsmätning samt installationsbuller och efterklangsmätningar. Standarder som följs är

  • Stegljudsmätning enligt ISO 147-7
  • Luftljudsmätning enligt ISO 717-2
  • Installationsbuller enligt ISO 10052
  • Efterklangstid enligt 3382-2:2008