Mätning av fukt i betong

 
Vi utför fuktmätningar (dvs mätning av RF, relativ fuktighet) i betong, vanligen i bjälklag eller bottenplattor. Detta utförs för att säkerställa att byggfukten torkat ut så att betongen kan beläggas med ett ytskikt. Betong som inte torkat tillräckligt innebär en betydande risk att lim, matta, parkett eller andra ytskikt skadas och vi får en fuktskada som kan orsaka brukaren stora problem. Våra mätningar utförs och dokumenteras enligt en detaljerad manual.