Att kunna påvisa rätt temperatur är viktigt oavsett anledning till mätning. Heatseek erbjuder både beröringsfri- samt anläggningsmätning av temperaturer. För att ge en helhetsbild och för att visa variationer gör vi även långtidsmätningar med loggningsfunktion.

Våra mätare är alltid kalibrerade och av högsta kvalitet för att minimera felkällor.

Områden där vi mäter
  • Lufttemperaturmätningar i fastigheter
  • Anläggningsmätningar vatten/värme/kyla

CO2

­En vanlig anledning till att vi mäter CO2-halten är för att ta reda på om ventilationen i inomhusmiljön är tillräcklig. Om du har för höga CO2-nivåer kan personer som vistas i lokalerna bland annat drabbas av huvudvärk. Dessutom innebär även små förhöjda värden att koncentration och uthållighet påverkas negativt för de som vistas i lokalerna. Sammantaget ger detta lägre produktivitet och sämre trivsel.Vi utför aktiva och inaktiva realtid- och periodiska mätningar av lokaler, brandceller med mera.