Hur mår byggnaden, egentligen?

Med hjälp av termografering, -eller med andra ord, undersökning med värmekamera, -analyserar vi klimatskalet på din fastighet och upptäcker eventuella problem för att stoppa energiförluster och möjliga fuktskador i byggnaden.

Värmekameran upptäcker: bristfällig isolering, luftläckage, köldbryggor, fuktskador, defekt golvvärme och otäta rör.

Termografering -metod för att jaga byggfusk och slarv vid t ex isoleringsarbeten. Hittar brister i klimatskalet som kan bli dyra i framtiden. -Utförs enligt standard SS-EN 13187.

Underhållskontroll med värmekamera Andra delar i byggnader som kan kontrolleras av värmekameran – Luftburen värme och kyla – Lokalisera golvvärmeslingor – Mäta och balansera golvvärme. Vi utför även läckagesökning av dolda läckor om olyckan ändå varit framme. VVS och HVAC är andra områden där det är fördelaktigt att använda en värmekamera.

Industriell termografi:

Förebyggande för att identifiera underhåll och slitage av lager och maskindelar. Byt delar i tid och eliminera riskerna för till exempel maskinhaveri. – Motorlager – Lager i transportörer – Kol i elmotorer/generatorer – Växellådor/Transmissioner

El-termografi:

Ett utmärkt sätt att hitta dåliga elektriska anslutningar, slitna kontakter som riskerar överhettning eller till och med brand. – Skarvar i el-skenor – Kabelskoinfästningar – Säkringar/säkringshållare – Kontaktorer – Transformatorer – Underdimensionerade kablar – Slitna kol i elmotorer