Niklas Söderlind är certifierad energiexpert nivå K. Detta betyder att vi klarar av att energideklarera samtliga typer av byggnader som faller under lagen om energideklaration (2006: 985)

Villaägare som ska sälja bostaden

Om du som villaägare går i säljtankar måste du göra en energideklaration. Detsamma gäller dig som har byggt ett nytt hus (senast två år efter att huset tagits i bruk). Vi hjälper dig att utföra energibesiktningen enligt Boverkets regler. Vi besiktar och godkänner deklarationen samt lämnar förbättringsförslag för optimerad ekonomi och miljöavtryck.

Fastighetsägare

Du som är fastighetsägare skall  i regel utföra energideklaration var tionde år. Detta gäller de flesta typer av fastigheter. Niklas Söderlind är certifierad Energiexpert Nivå K vilket betyder att vi kan energideklarera samtliga typer av byggnader som omfattas av denna bestämmelse.  Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

Gör offertförfrågan